Wie is de raad?

Home > Wie is de raad?

Wie is de raad?

Wat doet een raadslid? from VIDEOLOKET on Vimeo.

In Tytsjerksteradiel zijn dat 23 raadsleden, gekozen door de inwoners van onze gemeente die 18 jaar of ouder zijn en verdeeld over 7 politieke partijen. De voorzitter van de raad is de burgemeester. Hij wordt niet gekozen, maar benoemd door de Kroon. De voorzitter en de raad worden ondersteund door de griffier.

Wie zijn de mensen achter de raad? Bij welke partij horen ze? Wat is hun functie in de raad of in de raadscommissies? Wat doen ze in het dagelijks leven? Hoe kunt u hen – of hun partij – bereiken? Waarom is er een griffie en hoe komt u daarmee in contact? Maak gebruik van de groene blokjes links op deze pagina.