Vergadering Gemeenteraad 15-10-2015

Home > Wat doet de raad? > Vergaderingen > Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 15-10-2015

RSS
Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis Burgum
Tijd:19:30
Voorzitter:E.J. ter Keurs

I.v.m. een technisch probleem en een besloten deel tijdens het openbare gedeelte zijn er drie vergaderingen aangemaakt. Aan deze versie kunnen niet per agendapunt beeld- en geluidsbestanden worden gekoppeld en zijn ook de genomen besluiten niet toegevoegd. Daarvoor verwijzen wij u naar de andere twee vergaderingen van 15 oktober 2015.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststellen agenda

Bijgevoegde documenten

3 Vragenhalfuurtje/rondvraag

4 Evenementenbeleid (inclusief geluid festivals)

5 Memo reglement Gegevensverstrekking

Bijgevoegde documenten

6 Woonvisie

7 Actieve verkoopstrategie bouwkavels voor woningbouw en bedrijven

Bijgevoegde documenten

8 Ingekomen stukken (A en B)

De ynkommen stikken binne neffens de diene foarstellen ôfdien.

Wilt u een ingekomen stuk lezen, neem dan s.v.p. contact op met de griffie (griffie@t-diel.nl).

Bijgevoegde documenten

9 Schuldhulpverlening (evaluatie beleid en rappor rekenkamercommissie)

10 Benoemen voorzitter rekenkamercommissie

Bijgevoegde documenten

11 Ontwerpbegroting FUMO (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing)

12 Jaarverslag en jaarrekening OPO Furore 2014

13 Jaarverslag en jaarrekening Master Frankeskoalle 2014

14 Tweede bestuursrapportage 2015

15 Mededelingen en ingekomen stukken (C en D)

De ynkommen stikken binne neffens de diene foarstellen ôfdien.

Wilt u een ingekomen stuk lezen, neem dan s.v.p. contact op met de griffie (griffie@t-diel.nl).

Bijgevoegde documenten

16 Besluitenlijst raadsvergadering 10 september 2015

Bijgevoegde documenten

17 Sluiting openbaar gedeelte

18 Vaststellen verslag besloten gedeelte raadsvergadering 10 september 2015

19 Besloten deel Megahome

20 Besloten deel Memo COA

21 Sluiting besloten gedeelte