Samenstelling raad

Home > Wie is de raad? > Samenstelling raad

Samenstelling raad

Voorzitter

Voorzitter van de gemeenteraad is burgemeester L.J. (Jeroen) Gebben 

Raadsleden

CDA

Haenen (CDA)
F.H.B. (Frans) Haenen (CDA)
FunctieRaadslid, voorzitter Accountantscommissie, lid Klankbordgroep Visie Tytsjerksteradiel
AdresWettermunt 49
9251 TH   Burgum
Mobiel nummer06-31649090
E-mailadresf.haenen.cda@t-diel.nl
Websitehttp://twitter.com/franshaenen
Nevenfuncties

Afdelingshoofd GGD VKF Fryslân/Waarnemend Dpg (betaald)
Bestuurslid Rooms-Katholieke Parochie Pax Christi (onbetaald)
Bestuurslid Oranje Ferbynt (onbetaald)
Lid Raad van Toezicht BurgumMobyl (onbetaald)
Lid Lionsclub De Wâlden (onbetaald)

Lees meer over Frans Haenen in de rubriek Eefkes foarstelle.

Lees hier de 'kollum fan de ried' van Frans Haenen

Westerdijk-Dam (CDA)
L. (Lamina) Westerdijk-Dam (CDA)
FunctieRaadslid, lid Radenwerkgroep Samenwerking Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel
AdresEilânsgrien 44A
9264 TC   Earnewâld
Mobiel nummer06-50487007
E-mailadresl.westerdijk.cda@t-diel-info.nl
Nevenfuncties

Rentmeester Protestantse Gemeente Earnewâld (onbetaald)
Organisatie 4 mei Earnewâld (onbetaald)
Secretaris PR CKV Vlug en Vaardig Garyp (onbetaald)
Adviseur Master Frankeskoalle Earnewâld (onbetaald)

Lees meer over Lamina Westerdijk-Dam in de rubriek Eefkes foarstelle.

Kramer (CDA)
A (Age) Kramer (CDA)
FunctieRaadslid, fractievoorzitter, lid klankbordgroep Omgevingswet
AdresNijboerstrjitte 1
9251 RM   Burgum
Telefoonnummer06-52451693
E-mailadresa.kramer.cda@t-diel.nl
Nevenfuncties

Senior adviseur gastvrijheidseconomie Provinsje Fryslân (betaald)

van der Meijden (CDA)
Raadslid G.E. (Gert) van der Meijden (CDA)
FunctieRaadslid
AdresHalligenweg 12
9063 DX   Mûnein
Mobiel nummer06-48250575
E-mailadresg.vandermeijden.cda@t-diel.nl
Nevenfuncties

Luchtverkeersleider Ministerie van Defensie Vliegbasis Leeuwarden (betaald)
Lid Lionsclub Leeuwarden (onbetaald)

Wieringa (CDA)
M. (Mariska) Wieringa (CDA)
FunctieRaadslid, lid klankbordgroep inrichting nieuwe raadzaal, lid Commissie Communicatie
AdresReidklyster 5
9254 JZ   Hurdegaryp
Mobiel nummer06-27137629
E-mailadresm.wieringa.cda@t-diel.nl
Nevenfuncties

Directeur/eigenaar eigen onderneming (betaald)
Voorzitter/penningmeester Stichting Siebe Nicolai Voetbaldagen (onbetaald)
Maatje/vrijwilliger Zorgboerderij It Aventoer, Oentsjerk (onbetaald)

Sietsma (CDA)
J.W. (Jan Willem) Sietsma (CDA)
FunctieRaadslid
AdresE.M. Beimastrjitte 36
9261 VJ   Eastermar
Mobiel nummer06-25552832
E-mailadresjsietsma.cda@t-diel.nl

FNP

Reitsma (FNP)
P. (Piet) Reitsma (FNP)
FunctieRaadslid, fractievoorzitter, lid Presidium/Agendacommissie, lid Accountantscommissie, lid Klankbordgroep visie Tytsjerksteradiel
AdresWynzerdyk 7a
9062 GP   Oentsjerk
Telefoonnummer058-2561073
Mobiel nummer06-44778868
E-mailadresp.reitsma.fnp@t-diel.nl
Websitehttp://twitter.com/reitsma1
Nevenfuncties

Webredaksje www.trynwalden.nl (niet betaald)

Lid Algemien Bestjoer Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (niet betaald)

Lees meer over Piet Reitsma in de rubriek Eefkes foarstelle.

Lees hier de 'kollum fan de ried' van Piet Reitsma


 


 

de Haan (FNP)
F. (Freddy) de Haan (FNP)
FunctieRaadslid, lid Commissie Communicatie
AdresHarmen Sytstrasingel 24
9251 CE   Burgum
Telefoonnummer(0511) 463018
Mobiel nummer06-23054108
E-mailadresf.dehaan.fnp@t-diel.nl
Nevenfuncties

Verpleegkundigee GGZ Friesland (betaald)
Militair reservist Natres 43e Mecu Brigade (betaald)

Lees meer over Freddy de Haan in de rubriek Eefkes foarstelle.
Lees de 'kollum fan de ried' van Freddy de Haan

Krijgsman-Sikkema (FNP)
T.R. (Tjikke) Krijgsman-Sikkema (FNP)
FunctieRaadslid, lid klankbordgroep herinrichting raadzaal
AdresWaling Dykstrastrjitte 13
9061 BL   Gytsjerk
Telefoonnummer058-2886499
Mobiel nummer06-22627492
E-mailadrest.krijgsman.fnp@t-diel.nl
Nevenfuncties

Pedicure (betaald)
Voorzitter redactie dorpskrant De Einekoer (onbetaald)
Lid Communicatiegroep Gytsjerk (onbetaald)
Bestuurslid (contactpersoon dorpsbelangen) Zakenclub Trynwâlden (onbetaald)
Mantelzorger (onbetaald)

Nijboer (FNP)
A. (Alex) Nijboer (FNP)
FunctieRaadslid, fractiesecretaris
AdresJoute van der Meerweg 17
9262 SR   Sumar
Mobiel nummer06-41389839
E-mailadresa.nijboer.fnp@t-diel.nl
Nevenfuncties

Manager schoonmaak (betaald)
Kaderlid CNV (onbetaald)
CAO-commissie schoonmaak CNV (onbetaald)

van der Velde (FNP)
J.P. (Jan Pieter) van der Velde (FNP)
FunctieRaadslid
AdresIJpeijsingel 3
9256 HH   Ryptsjerk
Mobiel nummer06-49936707
E-mailadresj.vandervelde.fnp@t-diel.nl

Grienlinks Tytsjerksteradiel

Scheepsma (GL)
W.A. (Brigitta) Scheepsma (GL)
FunctieRaadslid, fractievoorzitter, lid Presidium,
AdresSinderhôven 50
9254 GE   Hurdegaryp
Mobiel nummer06-11085017
E-mailadresb.scheepsma.gl@t-diel.nl
Nevenfuncties

Bestuurslid Stichting voor de Zorgeconomie, Utrecht (onbetaald)
 

Lees meer over Brigitta Scheepsma in de rubriek Eefkes foarstelle.

Lees hier de kollum fan de ried fan Brigitta Scheepsma

Klont (GL)
M.R. (Michiel) Klont (GL)
FunctieRaadslid
AdresCanterlandseweg 53
9061 CA   Gytsjerk
Mobiel nummer06-12467341
E-mailadresm.klont.gl@t-diel.nl
Nevenfuncties

Docent nederlands Dockingacollege, Dokkum (betaald)

van Zandbergen (GL)
B. (Berber) van Zandbergen (GL)
FunctieRaadslid
AdresJelte Binnesweg 14
9063 JP   Mûnein
Telefoonnummer06-29505358
E-mailadresb.vanzandbergen.gl@t-diel.nl

VVD

Wagenaar (VVD)
D. (Dineke) Wagenaar (VVD)
FunctieRaadslid
AdresZomerweg 86A
9257 MG   Noardburgum
Telefoonnummer0511-843713
Mobiel nummer06-49000755
E-mailadresd.wagenaar.vvd@t-diel.nl
Nevenfuncties

Regiocoördinator voortijdig schoolverlaten regio De Friese Wouden (betaald; werkgever is gemeente Smallingerland)
Trouwambtenaar gemeente Smallingerland (betaald)
Vice-voorzitter Internationaal Dansfestival Moai Fuort Burgum (onbetaald)

Hoekstra (VVD)
S. (Sjaak) Hoekstra (VVD)
FunctieRaadslid
AdresWettermunt 9
9251 TH   Burgum
Mobiel nummer06-15151780
E-mailadress.hoekstra.vvd@t-diel.nl
Nevenfuncties

Sales Manager PMF Machinefabriek Bergum B.V. (betaald

Koopmans-van der Veen (VVD)
W.J. (Nynke) Koopmans-van der Veen (VVD)
FunctieRaadslid, fractiesecretaris, lid Klankbordgroep nieuwe inrichting raadzaal
AdresRustenburgerweg 1
9255 XH   Tytsjerk
Telefoonnummer(0511) 432601
Mobiel nummer06-38386112
E-mailadresn.koopmans.vvd@t-diel.nl
Nevenfuncties

Melkveebedrijf in maatschap (betaald)
Lid Provinciale Staten (betaald)
Lid ledenraad Rabobank (onbetaald)
Bestuurslid Stichting Hynstedagen (onbetaald)

Lees meer over Nynke Koopmans - van der Veen in de rubriek Eefkes foarstelle.

Lees hier de 'kollum fan de ried' van Nynke Koopmans - van der Veen

PvdA

Steenland (PvdA)
M.H.G.I. (Menno) Steenland (PvdA)
FunctieRaadslid
AdresTuorrebout 79
9251 TB   Burgum
Mobiel nummer06-31781115
E-mailadresm.steenland.pvda@t-diel.nl
Nevenfuncties

Bedrijfsjurist Stichting Elkien (betaald)
Eigenaar Bureau Steenland Juristen & Advies (betaald)
Lid Stichting Oranje Ferbynt (onbetaald)
Lid Raad van Toezicht BurgumMobyl (onbetaald)
Lid Auditcommissie HBO Rechten en SJD Hanzehogeschool (betaald)
Lid (voorzitter) Stichting Bedrijfsjuristen Noord-Nederland (onbetaald)

van der Werf-Bieleveld (PvdA)
S.E. (Saskia) van der Werf-Bieleveld (PvdA)
FunctieRaadslid, lid Commissie Communicatie, lid Klankbordgroep nieuwe inrichting raadzaal
AdresAndringasingel 14
9062 GK   Oentsjerk
Mobiel nummer06-36141965
E-mailadress.vanderwerf.pvda@t-diel.nl
Nevenfuncties
Anesthesie assistent Operatie afdeling Medisch Centrum Leeuwarden (betaald)
Lid werkgroep FURA PAS anesthesie OK MCL (onbetaald)
Voorzitter Popkoor Wooman Oentsjerk (onbetaald)

van de Hoef (PvdA)
P.J.A. (Peter) van de Hoef (PvdA)
FunctieRaadslid
AdresFerfstraat 20
9251BC   Burgum
Mobiel nummer06-41201740
E-mailadresp.vandehoef.pvda@t-diel.nl

ChristenUnie

Hooijenga (ChristenUnie)
D.T. (Douwe) Hooijenga (ChristenUnie)
FunctieRaadslid, fractievoorzitter, lid Presidium, lid Klankbordgroep Omgevingswet, lid Klankbordgroep Visie Tytsjerksteradiel, lid Accountantscommissie
AdresWaling Dykstrastrjitte 50
9061 BR   Gytsjerk
Mobiel nummer06 42914122
E-mailadresd.hooijenga.cu@t-diel.nl
Websitehttps://www.twitter.com/DouweHooijenga
Nevenfuncties

Onderenemer:
De Moderne Raadgever (eenmanszaak; betaald)
Beerders VOF (betaald)
Outspoken VOF (betaald)
Programmamanager Noord-Nederland New Dutch Connection (betaald)
Expert bij Kei-NOF (onbetaald)

Lees meer over Douwe Hooijenga in de rubriek 'Eefkes foarstelle'

Lees hier de 'kollum fan de ried' van Douwe Hooijenga

van der Veen-Zeilstra (ChristenUnie)
J. (Jantsje) van der Veen-Zeilstra (ChristenUnie)
FunctieRaadslid, fractiesecretaris, Voorzitter Werkgeverscommissie, lid Klankbordgroep nieuwe inrichting raadzaal, lid Commissie Communicatie
AdresSkûlenboargerwei 14
9261 XB   Eastermar
Telefoonnummer(0512) 471486
E-mailadresj.vanderveen.cu@t-diel.nl
Nevenfuncties

Lees meer over Jantsje van der Veen-Zeilstra in de rubriek 'Eefkes foarstelle'.

Lees hier de 'kollum fan de ried' van Jantsje van der Veen-Zeilstra

D66

Duursma (D66)
E.F.H. (Erwin) Duursma (D66)
FunctieRaadslid
AdresOttemaweg 1
9063 DW   Mûnein
Mobiel nummer06-24757555
E-mailadrese.duursma.d66@t-diel.nl

Griffier

Koster
R.M. (Reinoud) Koster
Functieinterim griffier
Telefoonnummer(0511) 460508 kantooruren
E-mailadresrkoster@t-diel.nl