Reglement van Orde

Home > Meer informatie > Reglement van Orde

Reglement van Orde

In artikel 16 van de Gemeentewet is bepaald: De raad stelt een reglement van orde voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden vast.

Het laatst gewijzigde Reglement van Orde voor onze gemeenteraad is vastgesteld op 14 februari 2013. U kunt hieronder kennisnemen van de inhoud.

 

Documenten: