Politieke partijen

Home > Wie is de raad? > Politieke partijen

Politieke partijen

Naast fracties hebben de politieke partijen in Tytsjerksteradiel ook afdelingsbesturen. Deze afdelingen kunt u bereiken via de bestuurssecretariaten. U vindt ze hieronder.

CDA

De heer H. Wijma
Boskloane 21
9255 JG  Tytsjerk
t. (0511) 445556
e.cda-tytsjerksteradiel@live.nl
i. www.tytsjerksteradiel.cda.nl

FNP

Mevrouw W. Baars-Stienstra
Koaikamp 52
9254 EM HURDEGARYP
t.(0511) 475347
e. wytske.baars@fnp.frl 
i. www.fnp-tytsjerksteradiel.nl

PvdA

Mevrouw Z. de Boer
Teije Tolstraat 46
9261 VE  EASTERMAR
t. 06 12 28 36 54
e. pvdatytsjerksteradiel@gmail.com
i. www.kies-pvda.nl

VVD

De heer J. Hiemstra
De Barte 28
9061 DK  GYTSJERK
t.(058) 2894396
e. vvdsecretariaat@gmail.com
i. www.VVDtytsjerksteradiel.nl

GrienLinks (samen met afdeling Achtkarspelen)

Mevrouw J. Steen   
Oude Dijk 7a
9285XA Buitenpost
e.secgroenlinks8ktdiel@gmail.com
i. www.tytsjerksteradiel.groenlinks.nl

ChristenUnie

De heer R. van den Dolder
Douwelaan 9B
9062 EL OENTSJERK
t.(058) 2562087
e. secretariaat@tytsjerksteradiel.christenunie.nl
i. www.tytsjerksteradiel.christenunie.nl

f. www.facebook.com/cutytsjerksteradiel

D66

De heer E. Duursma (fractievoorzitter)
Ottemaweg 1
9063 DW  M√Ľnein
t. 06 24 75 75 55
e. info@d66tytsjerksteradiel.nl
i. www.d66tytsjerksteradiel.nl/