Meer informatie

Home > Meer informatie

Meer informatie

We plaatsen hier informatie over grotere onderwerpen die interessant zijn om kennis van te nemen. U vindt de verwijzingen op de linkerkant van deze pagina.

Overige documenten met informatie over het raadswerk staan hieronder. Het college- en raadsprogramma periode 2018-2022 plaatsen we zodra de documenten zijn vastgesteld. Ook de indeling van de zitplaatsen in de raadzaal volgt later.

Hebt u vragen? Bel (0511) 460 509 / 460 597 of mail met de griffie.

Foto: in de raadzaal bevinden zich drie gebrandschilderde vensters. Ze tonen elk een vrouwenfiguur die "Wijsheid", "Goed Beheer" en "Eensgezindheid" symboliseren. De vensters zijn ontworpen door glazenier Jan Wijkmans (1905-1961) en uitgevoerd in samenwerking met Atelier Noordnederlandsche Electrische Glasslijperij uit Groningen.