Burgerinitiatief

Home > Wat kunt u doen? > Burgerinitiatief

Burgerinitiatief

Plannen of ideeën voor uw gemeente?

Hebt u, als inwoner of maatschappelijke organisatie van de gemeente Tytsjerksteradiel, plannen of ideeën waarvan u denkt: hier zou de gemeente iets mee moeten doen? Dan kunt u gebruik maken van de regeling BURGERINITIATIEF.

Wat is een burgerinitiatief? Wat moet u daarvoor doen?

We geven u hieronder alvast wat informatie. Neem zeker ook contact met de griffie van onze gemeente. We zijn u graag van dienst.

Waarom een initiatiefvoorstel?

De gemeenteraad beslist over veel zaken in uw omgeving waar u direct mee te maken hebt. We noemen een paar voorbeelden: de inrichting van de openbare ruimte: speeltuintjes, groenvoorzieningen, pleintjes, straatverlichting, verkeersmaatregelen, openbare voorzieningen als zwembaden en sportvelden.

Misschien hebt u goede ideeën die u aan de gemeenteraad zou willen voorleggen. De gemeenteraad heeft besloten dat de mogelijkheid van een burgerinitiatief er moet zijn voor groepen burgers of maatschappelijke organisaties.

Hoe dient u een initiatiefvoorstel in?

Als initiatiefnemer moet u inwoner zijn van de gemeente Tytsjerksteradiel of een maatschappelijke organisatie die werkzaam is binnen de gemeente. Op het betreffende formulier noteert u het plan of idee dat u aan de gemeenteraad wilt voorleggen. U vindt het formulier onderaan deze pagina.

Vervolgens hebt u 50 handtekeningen nodig van mensen die het voorstel ondersteunen. Deze personen moeten ook inwoners van de gemeente zijn. Onderaan de tekst op deze pagina kunt u het formulier downloaden. Het totaalpakket (formulier voor idee of plan en het formulier met de handtekeningen) dient u in bij de burgemeester of de griffier.

De belangrijkste vereisten voor een burgerinitiatief op een rij

  • De initiatiefnemer is inwoner van de gemeente.
  • Tenminste 50 handtekeningen.
  • De gemeenteraad heeft bevoegdheid ten aanzien van het onderwerp.
  • Het verzoek met de handtekeningen worden op de hiervoor bestemde formulieren ingediend bij de burgemeester of de griffier.

Op de raadsagenda!

Als het ingediende voorstel voldoet aan de vereisten dan wordt het voorstel op de agenda van de gemeenteraad geplaatst. De initiatiefnemer wordt uitgenodigd voor deze raadsvergadering en daar kunt u uw voorstel toelichten.